شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ يه لشگر گوسفند ، به رهبري شير ، مي توانند يک لشگر شير به رهبري گوسفند را شکست دهند ، يا زهرا...
خادم-5
:)
اي گفتي!!!
قابل نداشت ...
polly
عالي گفتين!
حرف من نيست ، اس ام اس بود...
رمز عمليات اعلام شده ماتو عملياتيم.تو هنوز داري کمپوت سيب ميخوري؟
سرباز فراري هم که هستي!بايد بفرستمت دادسرا نظامي.راه بيفت
شوما آدرس بده ما بيايم خدمتتون ، اگر نميتوني آدرس بدي ، تشريف آوردي تهران بفرماييد آدرس بدم خدمتتون پذيرايي کنم...
يعني دنبالمون نمياي؟
امر کنيد ، دنبالتون هم ميام بزرگوار...
تكراي بود لطف كن مطالبي جديدتر استفاده كن
خواهش ميکنم.شما آدرس بده بچه ها را ميفرستم دنبالتون تا شما هم تو زحمت نيفتيد
چشم ، ان شائالله سري بعد جديد ميزارم :)))
پاينده باشيد.........
اگه بگيم حاج احمد متوسليان که خندمون ميکنن!
خادم-5
جناب خدايي؟!؟!؟!؟
نه بزرگوار ، شوما بگو هموني که عشق احمد متوسليانو داره ، خودشون راهنماييت ميکنن...
شوما بهشون بگيد همون دوستتون که عکسش تو اينترنت بوده ، خوب خوب راهنماييت ميکنن...
حالا چرا لاتي صحبت مي کني؟من که ترسيدم.عمرا بيام دنبالت!
لاتي چيه دوست خوبم !!! جدي ميگم بخدا ، اومدي تهران خبر بده خداييش از خجالتت در ميام ، بخدا جدي ميگم...
تو1900دوست داري.من180تا....که تازه يکي از اونا تويي عقل حکم ميکنه نيام...
اين چه حرفيه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تسبیح دیجیتال
ناموس خدا..
رتبه 95
1 برگزیده
1756 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top